دانلود فایل های دانشجویی , تحقیق ,مقاله , پاورپوینت و ...

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

pic3 pic11 pic12

دانلودمقاله نکات مفید درمانگاهی در رشته کودکان

دانلودمقاله نکات مفید درمانگاهی در رشته کودکان فرمتword 72صفحه نکات مفید درمانگاهی در رشته کودکان (جهت کارورزان) فهرست مطالب عفونی 3 واکسیناسیون 14 نوزادان 20 اورژانس 26 اعصاب 30 ایمونولوژی و آلرژی 36 هماتولوژی 40 غدد و متابولیسم 47 گوارش 53 نفرولوژی 61 روماتولوژی 64 قلب 67 متفرقه 70              &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله پيرامون آشنايي با مديريت توسعه همکاري با بخش خصوصي فرمتdoc

9صفحه آشنايي با مديريت توسعه همکاري با بخش خصوصي »   هدف ماموريت وظايف اولويتهاي سازمان در ارائه تسهيلات اعتباري معيارهاي پذيرش طرح هاي متقاضيان ضوابط واگذاري تسهيلات مدت و شرايط بازپرداخت تسهيلات اعتباري نحوه تماس با اين مديريت      هدف با توجه به رسالت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران در ايجاد تحول در بخش معدن و ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل استفاده ايمن از وسايل و تجهيزات كارفرمتdoc

18صفحه استفاده ايمن از وسايل و تجهيزات كار 3-مقدمه 4- وسايل و تجهيزات كار چيست 4-1 براي كار چه چيزهايي نياز داريم 4-2 در استفاده از وسايل و تجهيزات چه ريسكهايي وجود دارد 5 : شناسايي ديسك 6 : آيا ما مي توانيم اين ريسكها را كاهش دهيم؟ 1-6 استفاده از وسايل مناسب و سالم براي كار 2-6 از ايمن بودن ماشين آلات و تجهيزات اطمينان حاصل كنيد 3-6 كرايه و امانت دادن وسايل و ابزار كار 7- حفاظ‌گذا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره سفته فرمتdoc

11صفحه سفته     سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل راهكارهاي توسعه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي فرمتdoc

16صفحه راهكارهاي توسعه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي مقدمه مطالعه برنامه‌ها, استراتژي‌ها, سياست‌ها و راهكارهاي مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسي تجربه عملي كشورهاي مختلف در زمينه توسعه روستايي و توسعه كارآفريني و اشتغالزايي در روستاها, درس‌ها و نكات كليدي بسيار مهمي را پيش روي ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمي‌توان عيناً از اين تجربيات و رويكردها استفاده نمود ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري فرمتdoc

7صفحه استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري اشاره: امروزه استفاده از ‌GIS‌ در مديريت شهري امري انكار‌ناپذير است. در عين حال مديريت شهري نيز داراي بخش‌هاي مختلفي است كه براي هريك از آنها متولي خاصي در نظر گرفته شده و اين هنر ‌GIS‌ است كه با جمع‌آوري اطلاعات در يك پايگاه داده و به اشتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني ارتباطات از عوامل بنيادي هويت سازمان و جوهره اصلي مديريت است. همچنين مديران به خوبي مي‌دانند كه تعارض پاره‌اي اجتناب ناپذير از حيات سازماني است بنابراين، براي مديران اهميت دارد كه پديده‌هاي تأثيرگذار بر تعارض را شناسايي كنند. تعارض مي‌تواند كاركردي يا غير كاركردي باشد. در مقاله حاضر تعارض غير كاركردي مد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار‏

دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار‏ دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار‏ در زمان کنوني سازمان ها به صورت فزاينده اي با محيط پويا و در حال تغيير روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با اين عوامل ‏محيطي وفق دهند. تکنولوژي موجب تغيير کارها و سازمان ها شده است. براي مثال به جاي سرپرستي مستقيم ، کارها به وسيله کامپيوتر ‏کنترل مي شود که در نتيجه باعث گرديده تا حوزه کنت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله با عنوان شناسایی و تحلیل ریسکهای سيستمهاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره فازی

دانلود مقاله با عنوان شناسایی و تحلیل ریسکهای سيستمهاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره  فازی دانلود مقاله با عنوان شناسایی و تحلیل ریسکهای سيستمهاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره  فازی در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ كسب و كار از با در نظر گرفتن نياز به يكپارچگي سيستمها و فرآيندهاي سازماني به ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺤﺴﻮس روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﮕﺬارد. ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله با عنوان ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

دانلود مقاله با عنوان ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي دانلود مقاله با عنوان ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي سازمانهاي بخش خصوصي در كشورهاي غربي به سرعت در حال از بين رفتن هستند اما تعدادي از آنها هنوز به كار خود ادامه مي دهند . همچنين ، سازمانهايي وجود دارند كه ويژگيهاي يكسان داشته وغالباً در چار چوب خاصي از قوانين فعاليت مي كنند (مثل مطلوبيت آب ، گاز و برق ، ارتش اجراي قانون و سازمانهاي جمع آ‎وري ماليات ) و سازمانهايي كه ضرورتاً هد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(3):

آخرین محصولات فروشگاه