دانلود فایل های دانشجویی , تحقیق ,مقاله , پاورپوینت و ...

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

pic3 pic11 pic12

پاورپوینت طيف سنجي مادون قرمز (IR)فصل دوم کتاب نگرش بر طيف سنجي پاويا – لمپمن - كريز

  پاورپوینت طيف سنجي مادون قرمز (IR)فصل دوم   کتاب نگرش بر طيف سنجي پاويا – لمپمن - كريز   121اسلاید فصل دوم    طيف سنجي مادون قرمز (IR)                                    “ IR” ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ب

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ب   6575صفحه فرمتword حرف ب     با. (حرف) باء. بی. (فا. وا. ابا). حرف دوم از حروف تهجی است و در حساب جمل و نیز حساب ترتیبی نمایندهء دو (2) باشد. رجوع به «ب» شود. با. (از ع، اِ) ابا. یکی از اسماء سته است در حالت نصبی برای «ابو». و در متون قدیم فارسی غالباً در اول کنیه ها بجای «ابا...» بتخفیف «با&raq ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ج

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ج   2740صفحه فرمتword حرف ج ج.           (حرف) حرف ششم است از حروف الفبای فارسی و حرف پنجم از حروف هجای عرب و حرف سوم از حروف ابجد و بحساب جُمَّل نمایندهء عدد سه است. و نزد لغویان و اهل صرف و نحو نشانه است جمع را و در تجوید علامت خاصهء وقف جائز است و از حروف مصمته و شجریه و محقوره و از حروف مائیه و هم از حروف م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف چ

  دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف چ 1968صفحه فرمتword حرف چ چ.     (حرف) نشانهء حرف هفتم از حروف تهجی است و آن را جیم فارسی یا جیم معقودة نیز گویند و در حساب جُمَّل نمایندهء عددی نیست مگر مانند جیم عدد سه بشمار آید، و در حساب ترتیبی نشانهء عدد هفت است.ابدالها:حرف چ در فارسی:گاه بدل به «ت» شود. مؤلف آنندراج آرد: «و صاحب برهان لوت به لام به معنی عریان و بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ذ

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ذ   797صفحه فرمتword حرف ذ ذ.       (حرف) حرف نهم است از حروف الفبای عرب و یازدهم از الفبای فارسی و بیست و پنجم از حروف ابجد و در حساب جمّل آن را به هفتصد دارند. و نام آن ذال است و گاه برای استواری ضبط ذال معجمة گویند و آن از حروف روادف و شمسیّة و ارضیة یا ترابیة و مصمته و نیز از حروف مجزوم است.ابدالها:حرف «ذ» در فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ژ

  دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف ژ 254صفحه فرمتword حرف ژ ژ.          (حرف) ژی یا زاء معقوده و یا زاء فارسی. نشانهء حرف چهاردهم از حروف تهجّی است و در حساب جُمَّل نمایندهء عدد نیست (مگر اینکه قائم مقام زاء باشد) و در حساب ترتیبی نشانهء عدد چهارده (14) است.ابدالها:این حرف به «ت» بدل شود:ارژنگ = ارتنگ :به قصر دولتم مانی و ارژنگطراز سحر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف و

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف و   حرف و 1211صفحه فرمتword و. (حرف) حرف بیست و ششم از حروف هجاء عرب و سی ام از الفبای فارسی و ششم از الفبای ابجدی و نام آن «واو» است و در حساب جُمّل آن را به شش دارند. در تجوید واو از حروف مصمته است. رجوع به مصمته شود. و نیز از حروف یرملون محسوب است. رجوع به یرملون شود. و نیز از حروف هوائیه و جوفیه و ضعیفه است. رجوع به هوائیه و جوفیه و ضعیفه شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف گ

دانلود کتاب لغتنامه دهخدا حرف گ   2699صفحهفرمتword حرف گ      گ. (حرف) گاف یا کاف غیرصریحه که عرب آن را قاف معقوده گوید و در یمن آن را تلفظ کنند چون فارسی زبانان. حرف بیست و ششم از الفبای فارسی است. این حرف در الفبای عربی نیست و در حساب جمل آن را = ک (بیست) گیرند. و آواز آن میان جیم و کاف است. عبدالرشید تتوی در کتاب لغت خود گوید: مردم فارس بعض کلمات را به «گ& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(6):

آخرین محصولات فروشگاه