فروشگاه فایل نوین

دانلود فایل های دانشجویی , دستورالعمل های اجرای.مستندات.روش های اجرایی.تحقیق ,مقاله , پاورپوینت و ...

pic3

دانلود مقاله بازار اوراق قرضه در برابر بازار سهام

دانلود مقاله بازار اوراق قرضه در برابر بازار سهام 12صفحه فرمتword بازار اوراق قرضه[1] در برابر بازار سهام در این بخش به بررسی ارتباط مثبت بین اوراق قرضه[2] و سهام[3] عادی می پردازیم. بازار سهام تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد که دو عامل جهت تورم و نرخ بهره از مهمترین آنها است. افزایش نرخ بهره تضعیف بازار سهام را به دنبال دارد و کاهش نرخ بهره انگیزه ای برای سرمایه گذاری در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلودمقاله نکات مفید درمانگاهی در رشته کودکان

دانلودمقاله نکات مفید درمانگاهی در رشته کودکان فرمتword 72صفحه نکات مفید درمانگاهی در رشته کودکان (جهت کارورزان) فهرست مطالب عفونی 3 واکسیناسیون 14 نوزادان 20 اورژانس 26 اعصاب 30 ایمونولوژی و آلرژی 36 هماتولوژی 40 غدد و متابولیسم 47 گوارش 53 نفرولوژی 61 روماتولوژی 64 قلب 67 متفرقه 70              &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره سفته فرمتdoc

11صفحه سفته     سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل راهكارهاي توسعه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي فرمتdoc

16صفحه راهكارهاي توسعه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي مقدمه مطالعه برنامه‌ها, استراتژي‌ها, سياست‌ها و راهكارهاي مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسي تجربه عملي كشورهاي مختلف در زمينه توسعه روستايي و توسعه كارآفريني و اشتغالزايي در روستاها, درس‌ها و نكات كليدي بسيار مهمي را پيش روي ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمي‌توان عيناً از اين تجربيات و رويكردها استفاده نمود ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري فرمتdoc

7صفحه استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري اشاره: امروزه استفاده از ‌GIS‌ در مديريت شهري امري انكار‌ناپذير است. در عين حال مديريت شهري نيز داراي بخش‌هاي مختلفي است كه براي هريك از آنها متولي خاصي در نظر گرفته شده و اين هنر ‌GIS‌ است كه با جمع‌آوري اطلاعات در يك پايگاه داده و به اشتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني ارتباطات از عوامل بنيادي هويت سازمان و جوهره اصلي مديريت است. همچنين مديران به خوبي مي‌دانند كه تعارض پاره‌اي اجتناب ناپذير از حيات سازماني است بنابراين، براي مديران اهميت دارد كه پديده‌هاي تأثيرگذار بر تعارض را شناسايي كنند. تعارض مي‌تواند كاركردي يا غير كاركردي باشد. در مقاله حاضر تعارض غير كاركردي مد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله با عنوان شناسایی و تحلیل ریسکهای سيستمهاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره فازی

دانلود مقاله با عنوان شناسایی و تحلیل ریسکهای سيستمهاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره  فازی دانلود مقاله با عنوان شناسایی و تحلیل ریسکهای سيستمهاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره  فازی در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ كسب و كار از با در نظر گرفتن نياز به يكپارچگي سيستمها و فرآيندهاي سازماني به ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺤﺴﻮس روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﮕﺬارد. ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(3):