فروشگاه فایل نوین

دانلود فایل های دانشجویی , دستورالعمل های اجرای.مستندات.روش های اجرایی.تحقیق ,مقاله , پاورپوینت و ...

pic3

حاشیه رسائل شیخ انصاری (ره) (م 1281): شامل مباحث قطع و ظن تا دلیل انسداد

حاشیه رسائل(قطع و ظن)فرمتword 228صفحه   بخش اول جزوه حاشیه رسائل(قطع و ظن) در بیست و نه درس تنظیم شده است که از ابتدای کتاب تا آغاز دلیل انسداد را شامل می‌شود که با اصول پایه هفتم هماهنگ است. در این جزوه، دویست و چهارده عبارت از جلد اول رسائل شیخ انصاری انتخاب شده و دویست و هفتاد و یک پرسش درباره آنها مطرح گردیده است. پاسخ این پرسش‌ها از چهارده منبع جمع‌آوری گردیده و عبارت مح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود نمونه گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

دانلود نمونه گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع فرمتdoc 18صفحه   چکيده محتواي فايل:   شرکت ... (سهامی عام)   گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع   گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت ‌ های مالی: 1-3- ترازنامه 2-3- صورت سود و زیان 3-3- صورت جریان وجوه نقد 4-3- یادداشت ‌ های توضیحی     پیشگفتار وجود اطلاعات مالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله دسته‌بندي هتل از نظر كيفيت و طرح

دسته‌بندي هتل از نظر كيفيت و طرح فرمتword 50صفحه   چکيده محتواي فايل: روال دسته‌بندي هتل‌ها معمولاً بر اساس درجه بندي كيفي و اقتصادي بودن، به صورت زير مي‌باشد: يك ستاره يا معمولي دو ستاره يا لوكس سه ستاره چهار ستاره يا دولوكس پنج ستاره يا ممتاز                     &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله بررسي کامل مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا فرمتdoc

دانلود مقاله بررسي کامل مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا   42صفحه چکيده محتواي فايل:   مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا مقدمه هر چند اولین نشانه های ظهور تکنیک تحلیل محتوا را به اواخر قرن هفدهم نسبت می‌دهند، لیکن توجه جدی به این تکنیک در اواسط قرن نوزده و در جریان جنگ جهانی دوم صورت گرفت. تا این زمان میان انواع تحلیل های اسنادی که بر روی متون انجام می گرفت، سلطه اصلی مربوط به تفسیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلودمقاله بررسي کامل آموزش نحوه تهيه پروپوزال پژوهشي بافرمتdoc

5صفحه آموزش نحوه تهيه پروپوزال پژوهشي پروپوزال چيست؟          فرمتي است كه محقق از طريق آن اطلاعات مربوط به خود اطلاعات  ، مربوط به مساله تحقيق و روش انجام آن ،اعتبارات مورد نياز براي انجام تحقيق را به اطلاع مسئول ذيربط مي رساند. در باره چه چيزي پروپوزال بنويسيم؟ حساسيت در برابر اتفاقات روزمره زندگي تامل در آمار  مربوط به موضوعات فرهن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان بكارگيري مديريت استراتژيك در توسعه قابليتهاي سازماني

دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان بكارگيري مديريت استراتژيك در توسعه قابليتهاي سازماني دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان بكارگيري مديريت استراتژيك در توسعه قابليتهاي سازماني شيوه هاي مديريت استراتژيك در پي تحقيقاتي كه درخصوص عملكردهاي مديريت بعمل آمده است پنج شيوة اساسي براي اجراي استراتژيها ارائه شده است. اين شيوه ها شامل طيف وسيعي چون اعلام به كاركنان كه استراتژي تدوين شده را اجرا كنند و در نهايت تربيت كاركناني كه توانايي تدوين و اجراي استراتژيهاي منطقي را دارند مي باشد. در هر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان اشتباهات مديران منابع انساني:

دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان اشتباهات مديران منابع انساني: دانلود مقاله رشته مديريت با عنوان اشتباهات مديران منابع انساني اين مقاله به مهمترين اشتباهات مديران منابع انساني و كاركنان در رابطه با مديريت عملكرد مي‌پردازد و د ر رابطه با پرهيز از اين اشتباهات رايج الگويي ارائه مي‌كند. اين مقاله سعي دارد، تا بازگو نمايد كه چگونه فرآيند مديريت عملكرد با رويكردي نوين و كاربردي، سازمان را در جهت تشخيص مشكلات عملكردي و در نتيجه از ميان برداشتن موانع در ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله درباره مدیریت بحران سازمانی

دانلود مقاله درباره مدیریت بحران سازمانی دانلود مقاله درباره مدیریت بحران سازمانی مقدمه : نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود که مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می‌نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی می‌کنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند. ولی به تازگی نگرش به‌این واژه عوض شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه‌ای از طرحها و برنامه‌های عملی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(2):