فروشگاه فایل نوین

دانلود فایل های دانشجویی , دستورالعمل های اجرای.مستندات.روش های اجرایی.تحقیق ,مقاله , پاورپوینت و ...

pic3

پاورپوینت معنی و مفهوم تعلیم . تربیت فصل اول مبانی واصول تعلیم وتربیت

پاورپوینت معنی و مفهوم تعلیم . تربیت فصل اول مبانی واصول تعلیم وتربیت   پاورپوینت معنی و مفهوم تعلیم . تربیت فصل اول مبانی واصول تعلیم وتربیت   14اسلاید   فصل اول معنی و مفهوم تعلیم . تربیت   آموزش آموزش (Instruction)   اتخاذ تدابیر برای انتقال دانشها –ارزش ها-مهارتها و باورهایی که درستی و کارایی آنها ضمن تجارب گذشته آدمیان به اثبات رسیده است (شکوهی)                 انواع آموزش: & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت نظریه یادگیری گشتالت

  پاورپوینت نظریه یادگیری گشتالت   پاورپوینت نظریه یادگیری گشتالت     16اسلاید   نظریه یادگیری گشتالت درس روانشناسی پرورشی نوین بنیان گذار روان شناسی گشتالت دانشمند آلمانی ماکس ورتایمر است که درباره مسائل مربوط به یادگیری و ادراک به پژوهش و نظریه پردازی پرداخت . روان شناسی گشتالت را می توان سردسته نظریه های روان شناختی پس از آن دانست زیرا همه نظریه های شناختی که بعد از آن به وجود آمدند به گونه ای از آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت روش های کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب فصل2-20 روانشناسی پرورشی نوین

پاورپوینت روش های کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب فصل2-20 روانشناسی پرورشی نوین   پاورپوینت روش های کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب فصل2-20 روانشناسی پرورشی نوین    14اسلاید روش های کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب:          1- روش های مثبت کاهش رفتار = جانشین ساختن رفتارهای مطلوب به جای آنها و کاهش دادن غیرمستقیم رفتارهای نامطلوب 2- روش های منفی کاهش رفتار = کاهش دادن مستقیم رفتارهای نامطلوب   روش های مثبت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت ناهنجاری های اجتماعی

پاورپوینت ناهنجاری های اجتماعی پاورپوینت ناهنجاری های اجتماعی   21اسلاید اهداف هنجار ها و ناهنجاری های اجتماعی را تعریف کند. سبب شناسی انحرافات اجتماعی را توضیح دهد. رابطه فقر و انحرافات اجتماعی را تشریح کند. بزهکاری را تعریف کند. همه گیر شناسی جرم را توضیح دهد. ابعاد مختلف پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی را توضیح دهد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت تکامل ذهن و شخصيت کودک و مفاهيم

پاورپوینت تکامل ذهن و شخصيت کودک و مفاهيم  پاورپوینت تکامل ذهن و شخصيت کودک و مفاهيم      86اسلاید   تکامل ذهن و شخصيت کودک و مفاهيم عمومي عملكرد ذهني و تكامل شخصيت تکامل رواني- جنسي ( فرويد ) و کاربرد آن در دوره هاي مختلف رشد     نظریه های تکامل: نظريه پياژه : تکامل شناختي نظريه اريکسون : تکامل اجتماعي نظريه فرويد : تکامل جنسي نظريه کولبرگ : تکامل اخلاقي     & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

پاورپوینت ناهنجاری های اجتماعی

پاورپوینت ناهنجاری های اجتماعی   پاورپوینت ناهنجاری های اجتماعی   21اسلاید   پس از مطالعه این فصل دانشجو قادر خواهد بود: هنجار ها و ناهنجاری های اجتماعی را تعریف کند. سبب شناسی انحرافات اجتماعی را توضیح دهد. رابطه فقر و انحرافات اجتماعی را تشریح کند. بزهکاری را تعریف کند. همه گیر شناسی جرم را توضیح دهد. ابعاد مختلف پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی را توضیح دهد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت نقش مدرسه در سلامت روان

پاورپوینت نقش مدرسه در سلامت روان   پاورپوینت نقش مدرسه در سلامت روان     18اسلایدهمراه باتصویر   *عوامل موثر در شکل گیری شخصیت: ۱-خانواده ۲-م درسه ۳-اجتماع * ارتباط این عوامل   خانواده بیشترین تاثیر در دوران قبل از مدرسه عدم آگاهی خانواده ها از مسایل بهداشت روان کودکان :تربیت نامناسب (شکل گیری شخصیتی ناهنجار)   با ورود به مدرسه بروز گرفتاری ها:     1- رفتاری و عاطفی (13نوع) & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت نقش مذهب در سلامت روان

پاورپوینت نقش مذهب در سلامت روان پاورپوینت نقش مذهب در سلامت روان 39اسلاید بشر کنونی در آغاز هزاره سوم همواره با تکانه ها و جهش های دگرگون کننده ای که لحظه به لحظه بر پیکره جامعه بدون حصار خویش احساس می کند، با سرعتی سر سام اور از جامعه صنعتی به فرا صنعتی و از مرز تئوری به آ ن سوی تئوری پیشروی می کند.       در شرایطی که انسان ها از خود تهی گشته و در نهایت فروپاشی به سر می برند، در شرایطی که انسانها معیار سنج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(4):